Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
30 rokov SKA / Green Building Summit 2022 (+záznam)

30 rokov SKA / Green Building Summit 2022 (+záznam)

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC), v spolupráci so Slovenskou komorou architektov (SKA) pozýva na konferenciu Green Building Summit 2022, ktorá je vrcholným podujatím v stredoeurópskom regióne na tému udržateľnej obnovy a budov.  Podujatie sa uskutoční pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Konferencia plná inšpirácií a praktických skúseností od renomovaných rečníkov zo svetových architektonických štúdií ako Bjarke Ingels Group, Zaha Hadid Architects, Bogle Architects alebo MVSA Architects je zameraná na udržateľnosť ako cestu k obnove a odolnosti.

videozáznam ⟶

 

3. máj 2022 (utorok)
odborná časť: 11:00–18:00 / raut a networking: 18:00–22:00
Pontoon, Tyršovo nábrežie, Bratislava – Petržalka

 

Slávnostné otvorenie (11:00)

Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky (tbc)
Ruth Schagemann, prezidentka Architektonickej rady Európy (ACE)  
Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC
Iľja Skoček, predseda SKA

 

Blok 1 (11:30 - 14:00)
Obnova a odolnosť v architektúre

Andreas Klok Pedersen – senior partner, Bjarke Ingels Group
Ioannis Gio – senior designer, Bjarke Ingels Group
Peter Moravčík – architekt a zakladateľ, InFlow
 
Ako udržateľný prístup pomáha definovať architektonický priestor
Lenka Petráková – lead architect, Zaha Hadid Architects
 
Prehodnotiť / Znova použiť / Obnoviť: nové a odolné mestské priestory
Kay Strasser – bauchplan ).(
Fernando Nebot Gómez – bauchplan ).(

+ panelová diskusia

 

Blok 2 (14:30 - 16:00)
Technologické a konštrukčné inovácie

Od zastaranej budovy k živému laboratóriu. Prípadová štúdia: rekonštrukcia centrály Saint-Gobain v severnej Amerike.
Lucas J. Hamilton – manažér aplikovanej vedy o budovách, Saint Gobain
Tomáš Guniš – architekt, Saint-Gobain Slovakia

Moderná nemocnica pomáha liečiť
Adam Rujbr – architekt a zakladateľ, Adam Rujbr Architects
Matej Hrubý – obchodný riaditeľ, Peikko Slovakia
 
Kancelárie Inovačného centra Takeda v Pradiarni
Adam Cifra – architekt, DELTA Group

+ panelová diskusia

 

Blok 3 (16:20 - 18:00)
Príklady dobrej praxe

Pasívne riešenia udržateľného dizajnu
Ian Bogle – zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Bogle Architects

Tvorba hodnoty
Huub de With – architekt, MVSA Architects
Gilan Beune – marketingový manažér, MVSA Architects
 
 + panelová diskusia

 

Raut a networking (18:00)

Zmena programu vyhradená

 

Organizačné informácie:

Konferencia sa uskutoční prezenčne a je potrebné sa vopred registrovať.
Prednášky budú v anglickom a slovenskom jazyku, simultánne tlmočenie bude zabezpečené.

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov, v kategórii B (10 kreditov). 

 

Účastnícky poplatok:

99 EUR - členky a členovia SKGBC a SKA
149 EUR - základný poplatok

Registrácia ⟶

 

 

30 rokov komory a #regenerácia

Podujatie je súčasťou aktivít, ktoré SKA pri príležitosti 30. výročia svojho založenia pripravuje. Motto #regenerácia sa popri komunikačnej línii #zelenáprearchitekturu stáva ústredným motívom, ktoré si SKA pre svoju činnosť v roku 2022 osvojuje. Nielen ľudia regenerujú svoje sily a kondíciu, platí to aj o stavbách a mestách. Kým vlastné sily regenerujeme individuálne, regenerácia miest, vidieka a samotnej architektúry si vyžaduje spoločné úsilie. Dnes platí, že táto úloha už nemôže ostať iba na pleciach komunít a práce architektov, ale je potrebná rovnako aj cieľavedomá angažovanosť samospráv, verejnej a štátnej správy. Obnova komplexnou regeneráciou je cestou zodpovedného prístupu environmentálne a spoločensky zodpovednej výstavby ako aj cestou zvyšovania kvality života a zdravia obyvateľstva.  

Mohlo by vás zaujímať