Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Architekt ako autor – práva a povinnosti, zákon vs. prax?

Architekt ako autor – práva a povinnosti, zákon vs. prax?

Organizujeme webinár, ktorého predmetom je vymedzenie základných práv architektov vo vzťahu k dielu, ochrana samotného diela a dostupné možnosti ochrany pred neoprávnenými zásahmi do diel architektov. Druhá časť je zameraná na kompletné poistenie, ktoré architekt potrebuje pri výkone svojho povolania.

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov, kategória A (20 kreditov).

Štvrtok 3. jún / 14.00 - 15.00

TÉMY A PREDNÁŠAJÚCE:
Register architektonických diel (JUDr. Viera Hanuláková, SKA)
Autorsko-právna ochrana (JUDr. Katarína Haščáková, SKA)
Ako sa správne poistiť (Marcela Burešová, Renomia s.r.o)

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
Pre prihlásenie na webinár je potrebné vykonať tieto kroky:
(1) Vyplniť tento formulár: https://zoom.us/webinar/register/WN_zCI_x8IgS624A2QB9RyXpA
(2) Uhradiť účastnícky poplatok do 02.06.
(3) Po úhrade poplatku a potvrdení prijatia na náš účet Vám príde na Vami zadanú adresu link na službu zoom. Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.

DOLEŽITÉ: Na webinár sa pripojte pod menom a priezviskom zadaným v registračnom formulári. Zaslaný link je jedinečný a nemali by ste ho zdieľať.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Členovia SKA: 10 € / ostatní: 30 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
č. ú.: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 03062021
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko
Účtovný doklad Vám doručíme po skončení webinára.

___________________________________________________________________

DOPLŇUJÚCE INFO:
(1) Upozorňujeme (členov a členky), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
-  prihlásenie sa cez doručený odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
-  a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.
(2) Webinár bude nahrávaný výlučne pre pracovné účely a záznam nebude voľne zdieľaný. Účasťou na webinári súhlasíte s touto skutočnosťou.

KONTAKTY
Soňa WAGNEROVÁ, referentka/ konzultácie
wagnerova@komarch.sk, +421 910 443 413

Peter KRAJČOVIČ, technická podpora
krajcovic@komarch.sk, +421 904 661 261

___________________________________________________________________

Novinky v systéme vzdelávania na SKA

Zabezpečenie audiovizuálnej techniky podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

LOGO_FPU.jpg

Mohlo by vás zaujímať