Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie

CE∙ZA∙AR 2016 pozná svojich víťazov

 

Jubilejný XV. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2016 vyvrcholil 6. októbra 2016 v bratislavskej Starej Tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom. Ceny sa už tradične odovzdávali v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. Udelené bolo aj nové ocenenie Slovenskej komory architektov – „Patrón architektúry“ za prítomnosti hostí z odbornej, verejnej a spoločenskej sféry.
[ngg_images gallery_ids=174 display_type=photocrati-nextgen_basic_thumbnails disable_pagination=1 images_per_page=30 show_all_in_lightbox=1 show_slideshow_link=0]


 

Záznam z galavečera si  môžete pozrieť na tomto odkaze.

 

Predstavujeme Vám laureátov v jednotlivých kategóriách:

 

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom pod Kalváriou

Veľké Úľany

autori: Peter Šercel, Andrej Švec

foto: Tomáš Manina

„V Úľanoch pod Kalváriou sme videli jednoduchú hmotu domu stojaceho na konci nepravidelného pozemku. Dom je osadený tak, aby využíval všetky danosti prostredia, v ktorom sa nachádza“, vysvetľuje člen medzinárodnej poroty architekt Lukáš Kordík. „Koncepcia návrhu vychádza zo zachovania ducha miesta na pozemku v obci Veľké Úľany. Pozemok je špecifický svojou blízkosťou s dôležitou mestskou pamiatkou (kalváriou) a vysokým porastom. Rodinný dom je koncipovaný tak, aby ponúkal výhľad na kalváriu a súčasne poskytoval dostatočné prepojenie interiéru a exteriéru pomocou veľkorysého presklenia”, doĺňajú tvorcovia diela Peter Šercel a Andrej Švec.


„Koncepcia návrhu vychádza zo zachovania ducha miesta na pozemku v obci Veľké Úľany. Pozemok je špecifický svojou blízkosťou s dôležitou mestskou pamiatkou (kalváriou) a vysokým porastom. Rodinný dom je koncipovaný tak, aby ponúkal výhľad na kalváriu a súčasne poskytoval dostatočné prepojenie interiéru a exteriéru pomocou veľkorysého presklenia. Objekt je založený na základovej doske, aby neporušil koreňovú sústavu pod domom a mohla sa tak zachovať pôvodná vysoká zeleň na pozemku. V interiéri aj exteriéri sa používajú len prírodné materiály ako drevo, kameň a biela omietka. Objekt tak pôsobí vzdušne a otvorene a svojou jednoduchou architektúrou zachováva genia loci svojho okolia.” Peter Šercel


 

BYTOVÉ DOMY

Bytové domy – Avana

Stupava

autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový

foto: Tomáš Manina

Dva bytové domy navrhnuté na miestach pôvodného výrobného a skladového objektu výrobného družstva Avana sú v maximálnom súlade s okolím, zohľadňujú jeho mierku i potreby obyvateľov. „Bohužiaľ, počiatočný zámer pôvodné objekty zrekonštruovať sa pre statické problémy nepodaril“, vysvetľujú architekti Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová a Juraj Makový. Domy sa teda nakoniec navrhli na pôvodných pôdorysoch. „Obsahujú malé byty dostupné aj pre mladé rodiny, keďže sú navrhnuté s cieľom čo najnižších stavebných nákladov“, dodáva Martin Rezník.


„Porota ocenila bytové domy Avana v Stupave najmä vďaka starostlivej práci jeho tvorcov so svetlom, ponukou veľkoryso dimenzovaných polosúkromných priestrov na nezvykle štedro vykonzolovaných balkónoch. Tieto sa tak stávajú  vonkajšími obytnými priestormi a spolu s ich priamou optickou väzbou na susedné detské ihrisko a rekreačnú zeleň sú najvýraznejšou kvalitou tohto obytného súboru. Priame presvetlenie parkoviska pod objektom ako aj príjemné proporcie len potvrdzujú jeho ambície a kvalitu”, zhodnotil kvality bytového domu člen medzinárodnej poroty Antonín Novák.


„Tento bytový dom je na prvý pohľad nenápadný, jasne čitateľný, nie je okázalý. Architekti na jednoduchej hmote bytovky pracujú s malým portfóliom výrazových prostriedkov a opakujúcim sa motívom okien a balkónov s identickým rozmerom. Bytovka stojí na subtílnych stĺpoch a jemne levituje nad terénom, čím zdôrazňuje svoj rešpekt voči okoliu“, dodáva Lukáš Kordík, člen medzinárodnej poroty.


 

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Materská škola Guliver

Poľovnícka 3/B, Banská Štiavnica

autor: Richard Murgaš

foto: Lukáš Rohárik

„Na začiatku bolo rozostavané torzo domu bez identity i vízie. Potom sa stretli ľudia s víziou a chuťou niečo dokázať. Kreatívny architekt tvorivo vyhodnotil potenciál a vyťažil z daností maximum. Škôlka je zaujímavá tým, že prináša nové, svieže myšlienky, ktoré nie sú bežným štandardom. V tvorbe priestorov i v spôsobe fungovania škôlky a vytváraní podnetného prostredia pre tých, pre ktorých je prioritne určená. Pre deti. Vytvorený je funkčný a variabilný priestor pre rozmanité spektrum denných vzdelávacích aktivít. Architektúra nie je žiadnou formálnou demonštráciou. Skôr jednoduchým, racionálnym riešením, urobeným však citlivo a s vkusom“, vyjadruje svoj názor člen medzinárodnej poroty, architekt Štefan Moravčík.


„Individuálne zadanie s prioritou času predurčilo voľbu realizácie zámeru ako prestavbu/dostavbu jestvujúceho objektu napriek tomu, že možnosti lokality vylúčili súvisiacu typológiu. Objekt pohltil rozostavaný rurálny rodinný dom väčšej mierky s radikálnosťou potrebnou k zmene funkcie a zotretiu zažitých schém a vzťahov. Rodinný dom bol zbavený šikmej strechy a dva dvojpodlažné segmenty jeho pôdorysu doplnil tretí. V objekte vznikol rekonfigurovaním terénu vstupný suterén s kompletným zázemím a prízemie denných aktivít napojené na záhradu. Prehľadná dispozícia vizuálne definuje zdieľané priestory, herne obsadené podľa vekových skupín, zázemie personálu a koridory. Exteriér vsádza na príjemnú proporciu a tvaroslovnú (tvarovú) istotu v súčasnom ponímaní.“ Richard Murgaš


 

OBNOVA A PRESTAVBA

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach

R.k. kostol sv. Vavrinca, Brutovce 83, okr. Levoča

autor: Tomáš Bujna

foto: Stano Dubík

„Nominácia, ktorá rešpektuje všetky dochované prvky, no zároveň jasne odlišuje nové zásahy.  Rozhodnutie o miere zásahu je predovšetkým na architektovi. Do rekonštrukcií častokrát výrazne zasahujú pamiatkári a investori ich tendenciám ľahko podľahnú. Pre voľbu správneho prístupu v tejto kategórii neexistuje obecný recept. A tak nám neostáva nič iné, ako postupovať  nielen na základe poznatkov o danej stavbe, ale i vnútorných pocitov a svoj zámer predovšetkým dôsledne realizovať“, vysvetľuje architekt Jan Šépka.


„Práce na obnovách a rekonštrukcii začali úplne pozvoľna príchodom nového kňaza na nové miesto pôsobenia. Celková obnova interiéru kostola bola vyvolaná rozsiahlou degradáciou zavlhnutého muriva v interiéri jednoloďového gotického kostola z 1. polovice 14. storočia a tiež nevyhovujúcim stavom podlahy. Následne bolo rozhodnuté o výmene terazzovej dlažby uloženej v betónovom podklade a jej nahradením za prírodný pieskovec. Po odstránení novodobej podlahy a zavlhnutých omietok bol vykonaný archeologický výskum interiéru a reštaurátorský prieskum omietok v celej lodi.“ Tomáš Bujna


 

INTERIÉR

Obchod Slávica

Laurinská 19, Bratislava

autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová

foto: Tomáš Manina

Heslom: „V jednoduchosti je krása“, sa riadili autori Obchodu Slávica: „Obchod je vsadený do parteru mestského paláca v historickom jadre Bratislavy. Pracuje s pôvodným vnútorným priestorom tak, že ho očisťuje od novších stavených zásahov a odkrýva stavebnú podstatu jeho historických vrstiev. Nové prvky interiéru sú reverzibilné, aby zbytočne neprekrývali pôvodné konštrukcie. Koncept interiéru je navrhnutý tak, aby vytváral jednoduchý podklad pre vystavený tovar, čiže šperky a predmety úžitkového dizajnu“, opisuje základný koncept diela Andrej Olah.


„Obchod je vsadený do parteru mestského paláca v historickom jadre Bratislavy. Pracuje s pôvodným vnútorným priestorom tak, že ho očisťuje od novších stavených zásahov a odkrýva stavebnú podstatu jeho historických vrstiev. Nové prvky interiéru sú reverzibilné, aby zbytočne neprekrývali pôvodné konštrukcie. Koncept interiéru je navrhnutý tak, aby vytváral jednoduchý podklad pre vystavený tovar, čiže šperky a predmety úžitkového dizajnu. Povaha historického priestoru sa vpisuje do interiéru odkrytou konštrukciou stropov a podlahou, ktorá jeho charakter čiastočne reflektuje novým betónovým poterom. Steny celého priestoru boli očistené na pôvodné vrstvy farieb a následne bol do výšky troch metrov aplikovaný zjednocujúci biely náter, ktorý sa na poschodí v rovnakej výške prejavuje vo forme bielej bordúry. Biela farba vytvára zároveň unifikovaný podklad pre vystavovanie samotných objektov.” Andrej Olah


„Čím viac kráčajú vnútrajšok a vonkajšok, štruktúra a fasáda, interiér a kontext ruka v ruke, tým viac ich možno chápať ako autentické a poctivé diela. Tieto myšlienky nás sprevádzali celým procesom rozhodovania a nakoniec aj viedli k vyhláseniu tohto víťaza“, vysvetľuje rozhodnutie poroty jeden z jej členov, architekt Juri Troy.


 

EXTERIÉR

Prístrešok a lávka na Straníku

kopec Straník pri Žiline

autor: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký

foto: Jana Makroczyová

„Lávka a prístrešok na Straníku pri Žiline – je unikátnym dielom pre unikátne prostredie. Veľmi oceňujem pokoru k prostrediu v prístupe architektov pri navrhovaní celého projektu. V prekrásnom prostredí môžeme vidieť levitujúcu lávku a minimalistický prístrešok, ktorý plní všetky požadované funkcie a okrem toho materiálovo aj vizuálne synergicky funguje v krajine“, hovorí výtvarníčka Ilona Németh.


„Straník je kopec s vynikajúcim výhľadom na Žilinu. Okolo 10. – 12. storočia pred našim letopočtom tu bolo hradisko, preto je  vrchol kopca v režime národnej kultúrnej pamiatky. Od roku 1934 dodnes sa kopec používa pre bezmotorové lietanie. Navrhli sme subtílnu lávku, ktorá má ambíciu organizovať pohyb turistov kontrolovane, bokom od letcov a uľahčovať prístup na vrchol kopca návštevníkom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Lávka levituje nad terénom, je s ním v kontakte iba prostredníctvom zemných skrutiek. Kúsok pred vrcholom je prerušená, pre potrebu umožniť prejazd ťažobným vozidlám. Na konci čaká nový prístrešok a lavička pri symbolickom cintoríne letcov s výhľadom na Malú Fatru.“ Peter Lényi


 

CENA VEREJNOSTI

O víťazovi Ceny verejnosti rozhodli hlasujúci v online hlasovaní na portále Hospodárskych novín www.hnonline.sk. Z celkového počtu 8 043 hlasov, získalo víťazné dielo až 4 316 hlasov. Už tradične odovzdali cenu víťazom primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal a šéfredaktorka Hospodárskych novín Marcela Šimková.


Framehouse, Bratislava

Miletičova 5, Bratislava

autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý

foto: Maroš Fečík

„Interiér postprodukčného štúdia sa nachádza v zrekonštruovanom polyfunkčnom objekte na Miletičovej ulici v Bratislave. Štúdio zaberá plochu 145 m2 rozdelenú do dvoch podlaží. V parteri objektu situovanom do pešieho korza sa nachádza recepcia štúdia. Druhé nadzemné podlažie je rozdelené na priestor pre šéfa a pracovne online a 3D. Doplnkové priestory sú umiestnené hlbšie v dispozícii. Dominantou priestoru ako aj spojovacím prvkom medzi podlažiami je obklad stien z veľkoformátových olejovaných preglejkových platní. Betón sa objavuje na podlahe štúdia, na televíznej stene ako aj recepčnom a strihačskom pulte. Zábradlie schodiska je vytvorené z pozváraných roxorových konštrukcií. Slúži zároveň ako knižnica a nosič interiérovej zelene.“ Maroš Fečík


 

PATRÓN ARCHITEKTÚRY

Slovenská komora architektov po prvýkrát v histórii vyhlásila v rámci slávnostného galavečera CE·ZA·AR nové ocenenie „Patrón architektúry“ – za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom.


Nové ocenenie „Patrón architektúry“ udelila Slovenská komora architektov v spolupráci  s CRH súčasnej primátorke Leopoldova Mgr. Terézii Kavuliakovej a jej predchodcovi, bývalému primátorovi Leopoldova JUDr. Milanovi Gavorníkovi za vypísanie najväčšej architektonickej súťaže na verejnú budovu od éry vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Obaja laureáti ocenenia svojím konaním preukázali vysokú morálnu a osobnú zodpovednosť za kultúru a kvalitu spoločenského života občanov mesta, keď sa rozhodli budovu mestského úradu – jedného z hlavných identifikátorov miest – obstarať transparentne a odborne formou architektonickej súťaže.

Mohlo by vás zaujímať