Slovenská komora architektov

Ďalšie odborné vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva (konferencia)

Academia Istropolitana Nova a Pamiatkový úrad SR organizujú konferenciu "Ďalšie odborné vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva".

28. 6. 2022, AINova, 
Svätý Jur, Prostredná 64
10:00 - 13:30

Program:

10:00 – 10:10 Úvod
Mgr. Lucia Gembešová a Mgr. Marta Jendeková
členky vedenia, Academia Istropolitana Nova, o. z. (AINova), Svätý Ju

10:15 – 11:00 
Prezentácia výstupov projektu Medzinárodná spolupráca pre ďalšie odborné vzdelávanie
v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

Za projektový tím:
Doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD., Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava a AINova
Mgr. Lucia Gembešová, AINova
Ing. Miloš Dudáš, CSc., Krajský pamiatkový úrad Žilina
Ing. Karol Bayer, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice, Česká republika
Dr. Karl Stingl, Verein Förderung der Baudenkamalmpflege, Rakúsko

11:00 – 11:15 Diskusia

11:15 – 11:30 Prestávka s občerstvením

11:30 – 11:45 
Potreby celoživotného vzdelávania a príklad dobrej praxe v Českej republike
Mgr. et Mgr. Michal Novotný, Ph.D., námestník, Národní památkový ústav, Praha

11:50 – 12:05 
Pamiatková starostlivosť a vzdelávanie na Slovensku
Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., generálny riaditeľ, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

12:10 – 12:25 
Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 na Slovensku
Mgr. Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

12:30 – 12:45 
Aktuálne výzvy pre celoživotné vzdelávanie v oblasti ochrany stavebného kultúrneho dedičstva
Univ.-Prof. Dipl.Arch.ETH Dr. Christian Hanus; Dipl.-Ing. Manfred Sonnleithner, MSc.
University for Continuing Education Krems, Department for Building and Environment, Rakúsko

12:45 – 13:00 Diskusia a záver konferencie
13:00 – 13:30 Obed formou bufetu


Registrácia:
https://forms.gle/gb9s7jPvbEVjN8EQA

Súvisiace