Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
30 rokov SKA / IV. ročník konferencie A0 (+záznam)

30 rokov SKA / IV. ročník konferencie A0 (+záznam)

Dokážeme sa kriticky pozrieť na súčasnú situáciu a nájsť kľúč ku kvalitnejšiemu životnému štýlu, ktorý nebude záťažou pre prostredie v ktorom žijeme? Sme to my, ktorí súčasný konzumný spôsob života dokážeme zmeniť, architekti, inžinieri, developeri, politici, úradníci, obyvatelia, všetci, ktorí svojimi rozhodnutiami tvoríme budúcnosť. 

Ďalší ročník konferencie, opäť inej, nadväzuje na predchádzajúce ročníky o pasívnych domoch a budovách A0. Tentokrát sa vraciame nielen naspäť ku koreňom a do mesta... Vraciame sa naspäť k hodnotám a inšpiráciou sa nám stal Nový európsky Bauhaus, ktorý sa hlási k udržateľnosti, estetike a inklúzii. Budeme ich spoločne hľadať v urbánnom aj rurálnom prostredí. 

Jednotlivé tématické bloky budú okrem kľúčových rečníkov obsahovať moderované diskusie pozvaných hostí, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj diváci pomocou aplikácie sli.do. 

Pozývame vás na IV. ročník konferencie A0. Bude opäť iná, opäť výnimočná, určená pre architektov, ale aj všetkých tých, ktorí sú ochotní počúvať a majú chuť o veciach diskutovať. 

 

13.4.2022
Nová Cvernovka (Račianska 78, Bratislava)


PROGRAM

09:00 – 09:30
Príchod a registrácia

09:30 – 09:45
Otvorenie

Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre pasívne domy
Iľja Skoček, Slovenská komora architektov
Tomáš Vanický, Centrum pasívního domu

 

09:45 – 12:00
NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS

Súčasťou európskej Zelenej dohody sa stal Nový európsky Bauhaus. Jeho hodnoty udržateľnosť – estetika – inklúzia prinášajú do agendy energetickej efektívnosti kultúrny rozmer. Akú úlohu zohrávajú pasívne domy, či budovy A0 v Novom európskom Bauhause?

Peter Beňuška (SK): Inšpiratívne hodnoty Nového európskeho Bauhausu
David Juárez Latimer-Knowles, Straddle3 (ESP): Taktika bývania pre kompaktné mesto
Markus Zilker, Einszueins Architektur (AT): Objavovanie modelu co-housing vo Viedni: Gleis 21
Alexandra Georgescu a Tomáš Kozelský, KOGAA studio (CZ): City re-use by KOGAA

Diskutujú: David Juárez Latimer-Knowles, Markus Zilker, Alexandra Georgescu, Tomáš Kozelský
Moderujú: Ľubica Šimkovicová, Peter Beňuška

 

 

13:00- 14:30 SÚČASNÁ SLOVENSKÁ A ČESKÁ ARCHITEKTÚRA V ZNAMENÍ RE-GENERÁCIE

Postupne dospievame k poznaniu, že nemôže existovať udržateľná a iná architektúra. Sú len rôzne spôsoby, ako k tejto téme pristupovať. Programovo, či mimovoľne ako k prirodzenej súčasti tvorby? Pohľadom do budúcna, či do minulosti? Kde sa rôzne aspekty prelínajú a ako ich vo svojej práci reflektuje súčasná generácia aktívnych architektov 40+/-?

Štěpán Valouch, ov-a (CZ): Několik domů zpátky ve hře
Andrea Ambrovičová Mikolajová (SK)
Martin Skoček (SK): Dom V – proces

Diskutujú: Štěpán Valouch, Andrea Ambrovičová Mikolajová , Martin Skoček
Moderujú: Nora Vranová, Martin Kusý

 

15:00 – 17:30
TVORBA UDRŽATEĽNÝCH ŠTVRTÍ

Udržateľná architektúra v mierke mestských štvrtí? Mestské plánovanie ako cesta k energetickej nezávislosti? Dá sa to. Pod taktovkou kvalitnej architektúry, prepracovaných energetických konceptov a s ohľadom na ostatné piliere udržateľnosti, vznikajú v Európe pilotné štvrte ako ÉcoQuartier Clichy-Batignolles v Paríži, alebo Seestadt Aspern vo Viedni. Ako prebieha spolupráca mesta, developerov a architektov?

Catherine Centlivre, Paris & Métropole aménagement (FR): Ekoštvrť Clichy-Batignolles: benchmark pre trvalo udržateľný rozvoj
Jakob Dunkl a Carmen Hottinger, Querkraft Architekten (AT): Emocionálna udržateľnosť a láska v architektúre
Filip Gulan a Samuel Csáder, Corwin (SK): Palma: Z brownfieldu zelená mestská štvrť
Boris Meluš, Nová Cvernovka (SK) : Laboratórium udržateľnej štvrti – kampus Nová Cvernovka
Diskutujú: Jakob Dunkl, Carmen Hottinger, zástupca Paris & Métropole aménagement, Filip Gulan, Samuel Csáder, Boris Meluš
Moderuje: Zuzana Hudeková

17:30 – 22:00 VEČERNÁ PÁRTY 

 

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov, v kategórii B (10 kreditov). 
Členky a členovia majú 10% zľavu na účastníckom poplatku

 

Regitrácia
https://2022.iepd.sk/

Banner


Zmena programu vyhradená.

 

Na youtube IEPD sú prístupné záznamy zo všetkých troch blokov:

1. BLOK: Nový európsky Bauhaus
Peter Beňuška, David Juárez Latimer-Knowles, Markus Zilker, Alexandra Georgescu, Tomáš Kozelský

2. BLOK: SÚČASNÁ SLOVENSKÁ A ČESKÁ ARCHITEKTÚRA V ZNAMENÍ RE-GENERÁCIE
Štěpán Valouch, Andrea Ambrovičová Mikulajová , Martin Skoček

3. BLOK: TVORBA UDRŽATEĽNÝCH ŠTVRTÍ
Catherine Centlivre, Jakob Dunkl, Filip Gulan, Samuel Csáder, Boris Meluš

 

30 rokov komory a #regenerácia

Podujatie je súčasťou série podujatí, ktoré SKA pri príležitosti 30. výročia svojho založenia pripravuje alebo sa spolupodieľa. Motto #regenerácia sa popri komunikačnej línii #zelenáprearchitekturu stáva ústredným motívom, ktoré si SKA pre svoju činnosť v roku 2022 osvojuje. Nielen ľudia regenerujú svoje sily a kondíciu, platí to aj o stavbách a mestách. Kým vlastné sily regenerujeme individuálne, regenerácia miest, vidieka a samotnej architektúry si vyžaduje spoločné úsilie. Dnes platí, že táto úloha už nemôže ostať iba na pleciach komunít a práce architektov, ale je potrebná rovnako aj cieľavedomá angažovanosť samospráv, verejnej a štátnej správy. Obnova komplexnou regeneráciou je cestou zodpovedného prístupu environmentálne a spoločensky zodpovednej výstavby ako aj cestou zvyšovania kvality života a zdravia obyvateľstva.  

Mohlo by vás zaujímať