Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Nová stavebná legislatíva na Slovensku – prehľad pre architektov (hybrid webinár)

Nová stavebná legislatíva na Slovensku – prehľad pre architektov (hybrid webinár)

Slovenská komora architektov pripravila pre záujemcov z radov členskej základne i širokej odbornej verejnosti hybrid webinár na tému: Nová stavebná legislatíva na Slovensku – prehľad pre architektov.

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) z 1976 bol po takmer 50 rokoch nahradený novou legislatívou. Nahradia ho dva nové zákony - Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2024. Aké sú ciele právnej úpravy, ktoré hlavné zmeny nová legislatíva prináša a ako sa dotknú výkonu povolania architekt, odprednáša odborník na danú tému, vedúci Pracovnej skupiny pre prípravu legislatívy, Ing. arch. Juraj Šujan.

28. 09. 2022 (streda) / 15:00 - 16:30 
online (zoom) / prezenčne v priestoroch SKA (Námestie SNP 18, Bratislava)

registrácia ⟶

Webinár je zaradený do Profesijného vzdelávania architektov v kategórii A (20 kreditov). Potvrdenie o absolvovaní vám zašleme po skončení podujatia.

Tešíme sa na Vás!

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
Pre prihlásenie na webinár je potrebné vykonať tieto kroky:
(1) Vyplniť registračný formulár uvedený vyššie.
(2) Uhradiť účastnícky poplatok v príslušnom termíne (uvedený v registračnom formulári).
(3) Až následne po úhrade poplatku a potvrdení prijatia na náš účet Vám príde na Vami zadanú adresu potvrdenie o registrácii a link na službu zoom.
(Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
členky a členovia SKA: 10 € / ostatní: 30 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
KS: 0558
VS: 28092022
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Upozornenie:
Slovenská komora architektov webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

DOPLŇUJÚCE INFO:
Upozorňujeme (členov a členky SKA), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
(1) prihlásenie sa cez doručený odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
(2) a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.

KONTAKTY:
Soňa Wagnerová, konzultácie k organizácii
wagnerova@komarch.sk, +421 910 443 413

Peter Krajčovič, technická podpora
krajcovic@komarch.sk, +421 904 661 261

Mohlo by vás zaujímať