Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie

Nový európsky Bauhaus — vízia pre Slovensko (záznam z diskusie)Online prezentácia a diskusia uvedie slovenskej verejnosti ciele a aktivity projektu Nový európsky Bauhaus (NEB) ako aj možnosti zapojenia sa do projektu. Predstaví tiež ciele a partnerov platformy Manifest 2020 a inšpiratívne príklady projektov, ktoré reprezentujú oblasti zmien a inovácií súvisiacich s agendou NEB aj platformy Manifest 2020. Za SKA sa diskusie zúčastnia predsedníčka Profesijného vzdelávania architektov Nora Vranová a referent pre oblasť súťaží Martin Zaiček.

Iniciatíva Nový európsky Bauhaus vznikla vo sfére vysokej medzinárodnej politiky. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen ju uviedla v septembri 2020 ako jeden z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Jej zámerom je prepojiť snahy o nastavenie pravidiel udržateľnosti so záujmom o estetiku a zapájanie komunít do tvorby nového životného priestoru.
Jednou zo zásadných hodnôt je to, aby snahy o udržateľnosť boli naším spoločným projektom, preto sa iniciatíva NEB obrátila na verejnosť celej Európskej únie. Postupne sa k projektu pripájajú inštitúcie, združenia, jednotliví odborníci.
Na Slovensku sa prvým partnerom NEB stala platforma Manifest 2020, ktorá združuje viaceré organizácie s agendou trvalo udržateľného rozvoja. Navyše, od februára je členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie pri iniciatíve NEB Mária Beňačková Rišková, slovenská nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva.

AKTUALIZÁCIA (19.04.2021): Diskusia bola vysielaná v pondelok 19. apríla 2021 od 15:00 cez facebook: https://www.facebook.com/events/941938853239747

https://www.youtube.com/watch?v=5QEIE8ck3Ww

PROGRAM

BLOK 1 — 40 minút
Čo je Nový európsky Bauhaus

Širší kontext a korene NEB
— Peter Beňuška, bývalý hlavný architekt Európskej komisie

O vízii NEB
— Xavier Troussard, vedúci oddelenia NEB v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie

Úloha okrúhleho stola predsedníčky EK a možnosti zapojenia sa do NEB
— Mária Beňačková Rišková, členka okrúhleho stola predsedníčky EK Ursuly von der Leyen

Manifest 2020 – prvý partner NEB na Slovensku / Čo je Manifest 2020
— Ľubica Šimkovicová

BLOK 2 — 80 minút
Inšpiratívne projekty zo Slovenska

Mestá a ľudia
— Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava

Staviame z dreva: Stavajme inak
— Pavol Pokorný, Pokorny Architekti, Staviame z dreva

Nová Cvernovka: Príbeh kultúrnej ekológie
— Braňo Čavoj, Nadácia Cvernovka

Slovenské centrum dizajnu: Výskumno-vývojové oddelenie Inolab
— Zdenka Pepelová, vedúca oddelenia Inolab, SCD

Top 5 z ceny Visio
— Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy

Zóna Nové Nivy, holistické riešenie štvrte s dôrazom na komunitu
— Martin Stohl, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
— Roman Talaš, predseda Inštitútu urbánneho rozvoja

Architektonické súťaže na Slovensku
— Nora Vranová, Martin Zaiček, Slovenská komora architektov

Čo s panelákmi – obnovovať obnovené?
— Michal Hybský, doktorand, Fakulta architektury ČVUT Praha
— Vladimír Šimkovic, Inštitút pre pasívne domy

—————
Do diskusie sa budete môcť zapojiť cez platformu http://sli.do — #neb
Moderuje: Milota Sidorová
Podujatie sa koná v slovenskom jazyku, okrem príhovoru Xaviera Troussarda.

PARTNERI
New European Bauhaus
Inštitút pre pasívne domy
Staviame z dreva
Slovenská rada pre zelené budovy
Inštitút urbánneho rozvoja
Slovenská komora architektov
Nová Cvernovka
Slovenské centrum dizajnu
VÚB banka
Európska komisia

UŽITOČNÉ LINKY
https://manifest2020.sk
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_en?fbclid=IwAR2UvqCRJJoovhxWtczpZ698F_1wzhyQYupB1S0lgwm9zl7QnGIBDPv6I8A
https://europa.eu/new-european-bauhaus/partners-0/partners_en?fbclid=IwAR3733TDvG4F42qW0YMPgecJzMWdmsA-BMbeZ21fP4RBztUGmv1C_GUsV8U

Mohlo by vás zaujímať