Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Organizácia malej architektonickej súťaže (nielen) v súlade s výzvou FPU (webinár)

Organizácia malej architektonickej súťaže (nielen) v súlade s výzvou FPU (webinár)

Slovenská komora architektov pripravila pre záujemcov webinár s podtitulom: Malá architektonická súťaž ako nástroj pre žiadateľov o podporu z Fondu na podporu umenia v Programe 5: Pamäťové a fondové inštitúcie a súvisiacich podprogramoch:
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
5.2.3 Nové stále expozície – múzeá
5.3.3 Nové stále expozície – galérie

Webinár je primárne určený žiadateľom o podporu z Fondu na podporu umenia (Program 5: Pamäťové a fondové inštitúcie a príslušné podprogramy), ktorí sa plánujú do výzvy zapojiť a ktorých po úspešnom pridelení grantu čaká organizovanie tzv. "malej" architektonickej súťaže. Prednášajúci prevedú účastníkov webinára základnou terminológiou a legislatívnymi rámcami súťaží a samotným procesom ich prípravy a priebehu. Na príkladoch úspešne realizovaných obdobných súťaží si priblížime špecifiká konkrétneho typu tzv. „malej“ súťaže, ktorá je ideálnym spôsobom obstarania najkvalitnejšieho architektonického návrhu pre typ zadania, vyplývajúceho z Programu 5. Otázky k téme sú vítané.

Webinár je otvorený všetkým inštitúciám, ktoré plánujú formát "malej" architektonickej súťaže realizovať.

20. októbra 2022
13:00 – 15:00
online (zoom)

Prednášajúci:
Ing. arch. Rudolf Žákovský – predseda Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie, Slovenská komora architektov
Mgr. art. Rea Dilhoffová – samostatná odborná referentka pre súťaže návrhov, Slovenská komora architektov
Mgr. Mirek Karas – advokát, Slovenská komora architektov
Ivana Chyláková – referentka, Fond na podporu umenia
Monika Filová – referentka, Fond na podporu umenia

registrácia ⟶

Webinár je zaradený do Profesijného vzdelávania architektov v kategórii A (20 kreditov). Potvrdenie o absolvovaní vám zašleme po skončení podujatia.

Tešíme sa na Vás!

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
Pre prihlásenie na webinár je potrebné vykonať tieto kroky:
(1) Vyplniť registračný formulár uvedený vyššie (nečakajte na potvrdzovací email a pristúpte ku kroku (2)).
(2) Uhradiť účastnícky poplatok v príslušnom termíne (uvedený v registračnom formulári).

POTVRDENIE O REGISTRÁCII
plus odkaz na online stream bude zaslaný na uvedený email až následne po pripísaní platby na účet SKA (môže trvať niekoľko pracovných dní). (Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
členky a členovia SKA: 10 € / ostatní: 30 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
KS: 0558
VS: 20102022
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Upozornenie:
Slovenská komora architektov webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

DOPLŇUJÚCE INFO:
Upozorňujeme (členov a členky SKA), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
(1) prihlásenie sa cez doručený odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
(2) a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.

KONTAKTY:
Soňa Wagnerová, konzultácie k organizácii
wagnerova@komarch.sk, +421 910 443 413

Peter Krajčovič, technická podpora
krajcovic@komarch.sk, +421 904 661 261

Mohlo by vás zaujímať