Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Podcasty SKA: NEB v štyroch kapitolách

Podcasty SKA: NEB v štyroch kapitolách

Je Nový európsky Bauhaus (NEB) len novou akademickou iniciatívou? Ďalším z európskych byrokratických projektov? Alebo je dlho očakávaným hnutím, ktoré prichádza zjednotiť zápas o záchranu klímy? Slovenská komora architektov odštartovala sériu podscastov, ktorými chce tému NEB priblížiť. 

Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) spolu so Slovenskou komorou architektov prináša sériu podcastov s názvom Zelená pre architektúru. Prvé 4 pilotné diely nesú podtitul: Nový európsky Bauhaus v štyroch kapitolách.

Diskusiami sprevádzajú podpredsedníčka Slovenskej komory architektov (SKA) a špecialistka na NEB na Slovensku Nora Vranová a architekt Martin Zaiček, expert súťaží návrhov na SKA. Hosťami sú odborníci a odborníčky z radov miest a obcí a neziskových organizácií.

 

Kde podcasty nájdete?

Podcasty budeme uverejňovať na tomto kanáli, budeme informovať!

SPOTIFY: https://open.spotify.com/show/20aRedo52MwmlhQIEp1YdT?si=ab57c6fa980f4e73
APPLE PODCASTS: https://podcasts.apple.com/us/podcast/zelenáprearchitektúru/id1600946129 

 

Akým témam sa venujeme?

#1Nový európsky Bauhaus (NEB) 

Je NEB len novou akademickou iniciatívou? Ďalším z európskych byrokratických projektov? Alebo je dlho očakávaným hnutím, ktoré prichádza zjednotiť zápas o záchranu klímy? NEB sa neobjavil z ničoho nič a jeho korene nájdeme aj v slovenskej architektonickej scéne. V prvom diele série podcastov predstaví NEB aj jedna z jeho zakladajúcich členiek priamo z prostredia najvyššieho okrúhleho stola tohto hnutia. 

Hostky prvého podcastu: Mária Beňačková Rišková (HLRT) a Barbara Zavarská (Punkt / CTZN). Témou pilotného dielu je: kde a za akým zámerom vznikol NEB a o iniciatíve Manifest 2020. Barbara Zavarská (Punkt / CTZN) prináša tému uplatňovania myšlienok NEB v praxi už pred jeho vznikom a približuje tzv. iniciatívu zdola (grass roots). Nevynecháva ani vzdelávanie, osvetu, multiodborovú a transgeneračnú výmenuý názorov a rovnako jej veľmi blízku tému budovania vzťahu k miestu, tzv. sense of belonging.

 

#2 Princípy Nového európskeho Bauhausu v meste 

Musia naše mestá prejsť zásadnou zmenou? Alebo len stačí postupne adaptovať urbánne politiky a územné plány? Rozprávať sa budeme aj súťažiach návrhov ako nástrojoch pre hľadanie riešení zelených investícií v prostredí verejného obstarávania. 

Princípy NEB v meste približujú Martin Berežný (MIB) a Ondrej Horváth (mesto Trnava). Diskusia o tom, ako zohľadniť princípy NEB pri strategickom plánovaní miest, o meste krátkych vzdialeností (prehodnotenie Aténskej charty), o rovnováhe urbánneho a prírodného prostredia,  o modrej a zelenej infraštruktúre, inkluzívnom verejnom priestore, o participácii a kolaboratívnom navrhovaní, uhlíkovo neutrálnych štvrtiach, o udržateľnej mobilite, o prehodnocovaní parkovacej normy, o dostupnom a udržateľnom bývaní, o zdieľaných priestoroch a službách, o tzv. urban farmingu.

 

#3 Hi tech a Low tech v politikách Nového európskeho Bauhausu 

NEB artikuluje udržateľnosť vo všetkých jej pádoch a kultúrnych významoch. Aké miesto v zápase o miernenie dopadov zmeny klímy majú moderné technológie na ceste dosiahnutia zodpovednej výstavby v architektúre? A naopak, môže cirkulárne hospodárstvo priniesť nové postupy a perspektívy v rozvoji architektúry? Aj o tom sa hovorí v treťom diele našej série podcastov - Zelená pre architektúru. 

Hosťami tretej série sú architekti Petra Csefalvayová (INCIEN) a Tomáš Tholt (Subdigital) s ktorými sa moderátori porozprávajú cirkulárnej ekonomike, o nových recyklovaných materiáloch a ich opätovnému použitiu. Nevynechajú ani tému bioekonómie, obnoviteľných materiálov, „cyborganic“, ich lokálne zdroje a špičkové technológie. Podcast je sa venovaný aj holistickému dizajnu, novým možnostiam digitalizácie, znižovaniu mobility, tzv. custom made dizajnu, digitálnej fabrikácii, či rozhodovaniu na základe dát – prieskumy, simulácie, štatistiky, predikcie, databázy.

 

#4 Kvalita architektúry a jej kritika (podcast#4)

Kvalita vždy znesie pochvalu, nekvalita je hodná kritiky. Ako je na tom slovenská kritika architektúry? Ako dokáže kritika vytýčiť cestu kvalite, ako zodpovednému smerovaniu verejných ale aj súkromných investícií? O cenách, anticenách, dobrej praxi ale aj zlyhaniach architektúry v čase klimatickej krízy budeme hovoriť vo štvrtom diele podcastu Zelená pre architektúru.  

Hosťami poslednej série sú kurátorka a kritička Zuzana Duchová a architekt a laureát Ceny za architektúru CE ZA AR Martin Varga. 

 

Čo je Nový európsky Bauhaus?

Nový európsky Bauhaus, podobne ako Bauhaus pred 100 rokmi, je tvorivé interdisciplinárne hnutie, ktoré predstavuje spojenie medzi vedou, technikou, umením a kultúrou. Opiera sa o tri rovnocenné piliere - udržateľnosť, estetiku a inkluzívnosť. Je jedným z nástrojov, ako dostať Európsku zelenú dohodu do každodenného života, ako z napĺňania jej cieľov spraviť pozitívnu, hmatateľnú skúsenosť pre nás všetkých. 

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyen túto iniciatívu uviedla vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2020 a o rok neskôr Nový európsky Bauhaus predstavila už ako jednu z oficiálnych stratégií EK. Aj napriek tej najvyššej politickej podpore je NEB stále iniciatívou zdola. 

Na formovaní jeho myšlienok sa podieľajú architekti, dizajnéri, environmentalisti a členovia komunít združení okolo dnes už asi 300 oficiálnych partnerov NEB z celej Európy.

 

 

Organizačný partner:

4_R_ISKA.jpg

Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie:

 

 logoBA_1 colour.jpg

 

Mohlo by vás zaujímať