Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Univerzálne navrhovanie v praxi (hybrid webinár)

Univerzálne navrhovanie v praxi (hybrid webinár)

Slovenská komora architektov, v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave, pripravila webinár na tému univerzálneho navrhovania v praxi.

Cieľom seminára je predstaviť spôsoby implementácie prístupnosti a univerzálneho navrhovania budov a verejných priestorov podľa článkov 2 a 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu. Aplikácia prístupnosti a univerzálneho navrhovania v praxi je nevyhnutná aj v súlade s novoprijatou a pripravovanou stavebnou legislatívou.    

10.11.2022 /15:00 - 16:30 
hybrid formát* 

registrácia ⟶ 

Program: 
1. Prístupnosť a univerzálne navrhovanie – príčiny, súvislosti, legislatívne rámce
2. Základné princípy univerzálneho navrhovania bytových a verejných budov 
3. Príklady aplikácie univerzálneho navrhovania v praxi
4. Ako ďalej?

Prednášajúce:
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

* Webinár sa uskutoční online. Pre záujemcov a záujemkyne, ktoré sa chcú zúčastniť prezenčne, radi privítame v priestoroch partnera podujatia - Slovenskej komory architektov, Námestie SNP 18, Bratislava (budova Slovenskej sporiteľne, 2. poschodie). Kapacita obmedzená!

Webinár je zaradený do Profesijného vzdelávania architektov v kategórii A (20 kreditov). Potvrdenie o absolvovaní zasielame členom a členkám SKA po skončení podujatia.

Webinár je súčasťou výstupov národného projektu PUN - Podpora univerzálneho navrhovania, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk a v rámci národného projektu PUN – Podpora univerzálneho navrhovania. 

 

REGISTRÁCIA:
(1) Vyplnenie registračného formuláru (nečakajte na potvrdenie a prejdite ku kroku (2))
(2) Úhrada účastníckého poplatku do 7.11.

POTVRDENIE O REGISTRÁCII
a link na online stream bude zaslaný na zadanú emailovú adresu až po potvrdení prijatia úhrady na náš účet (môže trvať niekoľko dní).
(Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
členovia SKA: 10 € / ostatní: 30 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
KS: 0558 / VS: 10112022
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

 

Upozornenie:
Slovenská komora architektov webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

DOPLŇUJÚCE INFO:
Upozorňujeme (členov a členky SKA), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
(1) prihlásenie sa cez doručený odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
(2) a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.

KONTAKTY:
Soňa Wagnerová, konzultácie k organizácii
wagnerova@komarch.sk, +421 910 443 413

Peter Krajčovič, technická podpora
krajcovic@komarch.sk, +421 904 661 261

Mohlo by vás zaujímať