Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Územné plánovanie z pohľadu praxe architekta / webinár

Územné plánovanie z pohľadu praxe architekta / webinár

Slovenská komora architektov (SKA) pre vás organizuje webinár, ktorý poskytne základné informácie o legislatívnych rámcoch územného plánovania a výkonu povolania architekta - spracovateľa územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD),

metodiku vypracovania ÚPD s kritickým pohľadom na súčasný stav, praktické skúsenosti so spracovaním, obstarávaním aj používaním ÚPD, vrátane "výkladu" územných plánov a legislatívne iniciatívy a kroky SKA v tejto oblasti do budúcnosti. Cieľom je poskytnúť prehľad v uvedenej oblasti z pohľadu urbanistov a spracovateľov ÚPD, ako i architektov spolupracujúcich so samosprávami a prediskutovať niektoré aktuálne otázky a problémy v oblasti územného plánovania.

Územné plánovanie z pohľadu praxe architekta

13.5.2021 o 14.00

 

Prednášajúci:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ing. arch. Imrich Pleidel
Ing. arch. Vladimír Jarabica
Ing. arch. Juraj Šujan (úvod do diskusie)

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov, kategória A (20 kreditov).

 

Organizačné informácie:
Pre prihlásenie na webinár je potrebné vykonať tieto kroky:
(1) vyplniť tento formulár: https://zoom.us/webinar/register/WN_5EjBcBPMTxyh-VxdQSeGig
(2) zaplatiť poplatok za seminár do 12.05.

Účastnícky poplatok:
• pre členov Slovenskej komory architektov 10 €
• pre nečlenov Slovenskej komory architektov 30 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
č. ú.: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 13052021
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

(3) Účtovný doklad na stiahnutie.
(4) Po úhrade poplatku a potvrdení prijatia na náš účet Vám príde na Vami zadanú adresu link na službu zoom. Na sledovanie semináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.

DOLEŽITÉ: DO SLUŽBY ZOOM SA PRIPOJTE POD MENOM A PRIEZVISKOM ZADANÝM V PRIHLÁŠKE.
ZASLANÝ LINK JE JEDINEČNÝ A NEMALI BY STE HO ZDIELAŤ. 

Pozn.: Vzhľadom na súčasnú situáciu a v zmysle odporúčania MZ SR v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19 je zmena termínu vyhradená.

 

Zabezpečenie audiovizuálnej prenosovej technológie podporil  z verejných zdrohjov hlavný partner projektu Fond na poporu umenia.

LOGO_FPU.jpg

Mohlo by vás zaujímať