Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie

Zdôvodnenie pracovnej mobility architektov - formulár

Na základe požiadaviek viacerých našich členov, ktorí boli príslušníkmi polície vyzvaní, aby zdôvodnili svoju pracovnú mobilitu, sme za účelom preukázania dôvodu vášho pohybu mimo sídlo vášho ateliéru, napriek platným epidemiologickým obmedzeniam, pripravili vyjadrenie SKA k povahe výkonu povolania architekt, ako aj formulár, ktorý si môžete sami vyplniť:

 

Mohlo by vás zaujímať