Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Uvítací monument mesta Dudince
10. 1. – 21. 2. 2017 pred 7 rokov

Uvítací monument mesta Dudince

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 16. 12. 2016 pod číslom KA-697/2016.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince vyhlásila v januári 2017 verejnú projektovú jednokolovú kombinovabú súťaž n návrh Uvítacieho monumentu mesta Dudince.

Predmetom súťaže návrhov architektonicko-výtvarné riešenie „Uvítacieho monumentu mesta Dudince“ s dôrazom na splnenie hlavnej požiadavky vyhlasovateľa, ktorou je získať pre mesto a Kúpele informačný a propagačný pútač na vysokej výtvarnej a obsahovej úrovni, ktorý by dokázal vo výrazovej a obsahovej skratke upútať domácich a zahraničných prechádzajúcich a oboznámiť ich s významom mesta, v ktorom sa práve nachádzajú. Mal by v nich vyvolať záujem o návštevu a obhliadku. Jeho situovanie na dôležitej mestskej križovatke má byť zároveň aj informáciou o smere ktorým sa do Kúpeľov dostanú.

Porota hodnotila 6 súťažných návrhov. Zvíťazil súťažný návrh od Ing. arch. Jozefa Istenesa, v spolupráci s doc. Petrom Gáspárom akad. soch.  

 

Okruh účastníkov:

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 10. január 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 21. február 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 27. február 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 3. marec 2017

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing. Jakub Melicherčík
Mgr. Michal Cmarko  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena: 600 €
2.cena: 360 €
3. cena: 240 €
Sutazne-podmienky-Dudince Záverečná-zápisnica-z-hodnotiaceho-rokovania-poroty-27.02.2017

Výsledky súťaže:

1. cena (600 €) – Návrh C

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
doc. Peter Gáspár akad. soch
Komentár poroty:

2.cena (360 €) – Návrh B

Autori/Autorky:
Ing.arch. Marian Minárik , Ing. arch. Medovarský
Komentár poroty:

3. cena (240 €) – Návrh E

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Teo Hojda, Jakub Klech
Komentár poroty: