Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
v overovaní

Pastoračné centrum sv. Jána Pavla II., Sereď

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sereď plánuje vyhlásiť verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž na podobu pastoračného centra.

Okruh účastníkov:

Termíny:

Porota: