Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Luník IX
26. 4. – 13. 7. 2017 pred 6 rokov

Luník IX

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 24. 4. 2017 pod číslom KA-244/2017.

Mesto Košice vyhlásilo v apríli 2017 ideové verejnú jednokolovú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh Luníka XI.

Celkovým účelom súťaže je pretvoriť starý fenomén Luníka IX na nový, príťažlivejší model sídliska, umožňujúci posun spoločenskej jednotky (jedinca/rodiny) od ubytovania vo forme nocľahárne až k vlastnému bývaniu. Luník IX sa tak môže stať rovnocenným sídliskom s ktorýmkoľvek iným. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom je každá  fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov (§ 119 ods. 4. zákona č.  343/2015 Z. z.)

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 26. apríl 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 13. júl 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 18. júl 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 28. júl 2017

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Viktor Malinovský , PhD.
Ing.arch. Branislav Ivan
Ing. arch. Martin Jerguš  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Slávka Mačáková, PhD  (závislý od vyhlasovateľa)
Bc. Marcel Šaňa  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. art. Michal Sládek, PhD.

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Alexander Lami
Ing. arch. Roman Račko  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Izabela Mačátová  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Ladislav Kočiš

Experti:

Juraj Kuruc MA

Ceny:

1. miesto: 1 400 €
2. miesto: 800 €
3. miesto: 500 €
Odmena: 300 €
Súťažné-podmienky-uník-IX-28.4.2017 Zapisnica-z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty

Výsledky súťaže:

1. miesto (1 400 €) –

Autori/Autorky:
Oto Nováček, Zuzana Capková, Marek Trebula, Patrik Bartas, Kristína Bogárová, Jakub Budaj
Komentár poroty:

Víťazný kolektív rešpektoval existujúcu cestnú sieť, ale pre zlepšenie integrácie sídliska ju doplnil novým napojením sídliska na štvorprúdovú komunikáciu v bode križovatky Trieda KVP - Jedlíkova. Návrh tiež definuje námestie a viacero nových objektov občianskej vybavenosti: rozšírenie základnej školy, zdravotného strediska a obchodu vo vstupnej časti sídliska, polyfunkčné objekty v juhovýchodnej časti. Zapojenie Myslavského potoka do organizmu sídliska je naznačené návrhom paralelného chodníka a priblížením zástavby z pravej strany potoka s rozvojom zástavby až v dlhodobom horizonte. 

2. miesto (800 €) –

Autori/Autorky:
Michal Gerda, Lucia Kostrubová
Komentár poroty:

3. miesto (500 €) –

Autori/Autorky:
Miriam Vyšňovská, Lenka Halčáková, Veronika Bruncková, Peter Špiesz
Komentár poroty:

Odmena (300 €) –

Autori/Autorky:
Ing. arch. Miloš Hájnik , Maroš Kostelanský
Komentár poroty: