Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
06. 2. – 02. 5. 2024 o 1 týždeň

Polyfunkčný dom WOODROW WILSON HAUS

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 05. 2. 2024 pod číslom KA-51/2024.

RED a.s. vyhlásilo vyzvanú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž Polyfunkčný dom WOODROW WILSON HAUS. 
Predmetom súťaže je architektonické riešenie polyfunkčného domu v lokalite Wilsonovo nábrežie v meste Nitra.

Okruh účastníkov:

Vyzvaní účastníci boli vybraní spomedzi širšieho okruhu architektonických ateliérov, ktoré svojimi predchádzajúcimi prácami preukázali, že spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovanej služby, majú schopnosť vytvoriť kvalitný architektonický návrh v rámci požadovanej typológie a dodať vyhlasovateľovi požadované služby vo vysokej kvalite.

Výzva na účasť v súťaži bola v zmysle Článku 6 ods. 5 SP SKA zaslaná všetkým účastníkom súčasne písomne. Všetci vyzvaní účastníci písomne potvrdili svoju účasť v súťaži.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 6. február 2024
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 2. máj 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. máj 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 7. máj 2024

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Milan Csanda
Ing. arch. Peter Ondrejka  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena za návrh: 16 000 €
2. cena za návrh: 12 800 €
3. cena za návrh: 9 600 €
4. cena za návrh: 6 400 €
5. cena za návrh: 3 200 €
WWH_súťažné-podmienky