Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Logistický park Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
03. 3. – 11. 6. 2021 pred 3 rokmi

Logistický park Letisko Košice - Airport Košice, a.s.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 26. 2. 2021 pod číslom KA-185/2021.

Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a.s. vyhlásila v marci 2021 verejnú anonymnú, projektovú, dvojkolovú urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov s názvom “Logistický park Letisko Košice – Airport Košice, a.s.“

Predmetom súťaže bol výber najvhodnejšieho návrhu urbanistického riešenia zóny v bezprostrednej blízkosti Letiska Košice v prvom kole a architektonický návrh dvoch logistických areálov - jedného areálu s administratívnou budovou s pričleneným halovým objektom a druhého areálu s distribučnou halou ako súčasť riešenej časti územia v druhom kole.

Okruh účastníkov:

U každého účastníka sa vyžadovalo splnenie požiadavky na odbornú spôsobilosť – oprávnenie na činnosť podľa §4 alebo §5 ods. 1 písm. a)zákona č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru/Švajčiarskej konfederácie.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 3. marec 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 11. jún 2021, 27. august 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 14. október 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. október 2021

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Branislav Ivan  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Peter Stano
Ing. Tomáš Jančuš, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (CZ)

Náhradníci poroty:

Ing. Štefan Fedák  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Martin Jerguš

Ceny:

prvá cena: 9 750 €
druhá cena: 5 850 €
tretia cena: 3 900 €
webstránka súťaže: https://www.airportkosice.sk/sk/pre-cestujucich/aktuality/sutaze
LETISKO-KE-verejna-sutaz_sutazne-podmienky-210301 zápisnica-2.-kolo_-logistický-park-letisko-Košice

Výsledky súťaže:

prvá cena (9 750 €) – Ing. arch. Ján Droždiak

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

druhá cena (5 850 €) – SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Tomáš Janeček , Ing. arch. Anna Kutuzova, Ing. Petr Vašina, Ing. Lucie Hustá, Ing. Kitti Országhová, Mikuláš Ott
Komentár poroty:

tretia cena (3 900 €) – HALA projekt s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty: