Slovenská komora architektov

Vyhlasovateľ súťaže odo mňa žiada byť zapísaný v tzv. "registri partnerov verejného sektora". Ako sa tam môžem zapísať?

Tzv. "register partnerov verejného sektora" (ďalej "RPVS") je zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Jeho účelom je vystaviť verejnej kontrole vlastnícku štruktúru subjektov ktoré uzatvárajú obchody so štátom a samosprávami. Do RPVS sa zapisujú slovenské a aj zahraničné subjekty.

Na to, aby ste sa mohli zapísať do RPVS, potrebujete vyhľadať služby jedného z týchto subjektov: advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca, každý musí byť so sídlom na Slovensku. Nie všetci však poskytujú túto službu.