Slovenská komora architektov

Zoznam architektov

Základnou úlohou Komory je registrovať autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov.