Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing.arch.Akad.arch. Juraj Štecko

Registračné číslo:
0506 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
53413568
poslať e-mail