Slovenská komora architektov

Ing.arch. Matej Siebert

Registračné číslo:
0688 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
52931001
+421903611042
poslať e-mail www.sieberttalas.sk
Účasti v porote:
Viedenská cesta