Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Oliver Sadovský

Registračné číslo:
1671 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava