Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. Júlia Straňáková

Registračné číslo:
0036 KA
Miesto pôsobenia:
Svätoplukovo