Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing.arch. Júlia Durdyová

Registračné číslo:
Vyčiarknutá
Miesto pôsobenia:
Žilina