Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Peter C. Abonyi

Registračné číslo:
0319 AA
Miesto pôsobenia:
Ružomberok