Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Mgr. Michal Staško

Miesto pôsobenia:
Kontakt:
Adresa:
Účasti v porote:
Idea pre Magnu