Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

prof.Ing.arch. Petr Hrůša

Registračné číslo:
Vyčiarknutý
Miesto pôsobenia:
Brno