Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Martin Skoček

Registračné číslo:
2209 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Ocenenia:
CE ZA AR