Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Jana Tartaľová

Registračné číslo:
2550 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Účasti v porote:
Námestie SNP v Martine