Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Jakub Kopec , ArtD.

Registračné číslo:
0290 DC
0240 HA
Miesto pôsobenia:
Dolní Lhota
Kontakt:
+420732619909
poslať e-mail  www.n-1.cz