Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Matej Honč

Registračné číslo:
2450 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Ocenenia:
CE ZA AR