Slovenská komora architektov

Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský

Registračné číslo:
2496 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Ocenenia:
CE ZA AR