Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

doc. Ing. arch. Eva Borecká PhD.

Registračné číslo:
0924 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava