Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing.arch. Michal Gaj

Registračné číslo:
0847 AA
Miesto pôsobenia:
Banská Bystrica
Kontakt:
048/4155010,4126362,0905521209
+421905521209
poslať e-mail