Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
SKA súčasťou projektu Prezidentská zelená pečať

SKA súčasťou projektu Prezidentská zelená pečať

Prezidentka Zuzana Čaputová predstavila nový projekt Prezidentská zelená pečať. Jeho cieľom je motivovať ďalšie úrady, organizácie a inštitúcie či súkromný sektor, aby sa inšpirovali projektom Zelenej kancelárie, prevzali štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovu svojich budov a ich prevádzku smerom k udržateľnosti.

„Prezidentskú zelenú pečať budem odovzdávať za nadštandardnú obnovu verejných budov. Práve na tento účel sú určené značné financie z eurofondov a Plánu obnovy. Chceme, aby tieto prostriedky boli využité čo najlepšie, " uviedla prezidentka.

Prezidentka pripomenula, že výstavba budov a ich prevádzka dnes v Európskej únii spotrebuje 40 % energie a generuje 36 % emisií CO2. Udržateľná výstavba, obnova a prevádzka budov sú preto podľa nej nevyhnutné pre naplnenie ambicióznych klimatických cieľov Európskej únie a Slovenska, ako aj pre energetickú bezpečnosť.

„Opakovane hovorím, že súčasná energetická kríza a vojna na Ukrajine poukazujú, aké dôležité je znižovať vlastnú spotrebu energií a šetriť iné prírodné zdroje. V konečnom dôsledku tak vieme prispieť aj k nižšej závislosti na dodávkach fosílnych palív z Ruska, čo je strategickým záujem Slovenska.“

 

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú vlastníci verejných budov, teda mestá a obce.
Na vypracovaní kritérií sa podieľala aj Slovenská komora architektov, v zastúpení podpredsedníčky Nory Vranovej.

 

Mestá dnes čelia viacerým krízam naraz

Jednou z mnohých je aj energetická a klimatická kríza. Budovy spotrebúvajú až 57 percent zemného plynu a 89 percent tepla. Znížiť spotrebu plynu a tým aj závislosť Slovenska od plynu z Ruska môže práve lepšia energetická efektívnosť budov. Už počas rokov 2005 až 2020 vďaka jej zvyšovaniu klesla konečná spotreba tepla o viac ako tretinu a spotreba plynu o takmer pätinu. Navyše, výstavba budov a ich prevádzka dnes v Európskej únii spotrebuje 40 % energie a generuje 36 % emisií CO2. Udržateľná výstavba, obnova a prevádzka budov sú preto tiež nevyhnutné pre naplnenie klimatických cieľov ako Európskej Únie, tak aj Slovenska. A práve mestá zohrávajú v napĺňaní týchto cieľov kľúčovú úlohu.

 

10 stanovených kritérií

Záujemcovia o získanie Prezidentskej zelenej pečate budú musieť splniť 10 stanovených kritérií, ktoré vypracovali odborníci na udržateľnosť v stavebníctve – okrem Slovenskej komory architektov – zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, platformy Budovy pre budúcnosť a Slovenskej komory architektov. Na príprave projektu sa podieľali aj zástupcovia ZMOS-u a Únie miest Slovenska. Po kolaudácii odborná komisia skontroluje súlad zrealizovanej stavby s kritériami a rozhodne o udelení pečate.

Pre podporu projektu vytvorila Slovenská rada pre zelené budovy Akadémiu udržateľnosti. Predstavuje sériu školení a webinárov, ktoré sú určené záujemcom o Prezidentskú zelenú pečať.

 

Všetky podrobné informácie o projekte ako aj registrácia sú dostupné na novej webovej stránke: www.zelenapecat.sk

 

Tlačová správa kancelárie prezidentky SR ⟶
Tlačová správa Únie miest Slovenska ⟶

 

Foto: kancelária prezidentky SR

 

30 rokov komory a #regenerácia

Motto #regenerácia sa popri komunikačnej línii #zelenáprearchitekturu stáva ústredným motívom, ktoré si SKA pre svoju činnosť v roku 2022, kedy oslavuje 30. výročie svojho vzniku, osvojuje. Nielen ľudia regenerujú svoje sily a kondíciu, platí to aj o stavbách a mestách. Kým vlastné sily regenerujeme individuálne, regenerácia miest, vidieka a samotnej architektúry si vyžaduje spoločné úsilie. Dnes platí, že táto úloha už nemôže ostať iba na pleciach komunít a práce architektov, ale je potrebná rovnako aj cieľavedomá angažovanosť samospráv, verejnej a štátnej správy. Obnova komplexnou regeneráciou je cestou zodpovedného prístupu environmentálne a spoločensky zodpovednej výstavby ako aj cestou zvyšovania kvality života a zdravia obyvateľstva.  

 

 

Mohlo by vás zaujímať