Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Udržateľnosť - kritérium kvalitnej architektúry

Udržateľnosť - kritérium kvalitnej architektúry

Na príklade výnimočných realizácií zo Slovenska a zahraničia Vám spolu s autormi priblížime možnosti a kvality, ktoré udržateľná architektúra prináša. Chceme presunúť dôraz z čisto technologických a materiálových riešení na holistické koncepty, ktoré popri udržateľnosti nerezignovali na kvalitu a estetiku.

UDRŽATEĽNÉ BÝVANIE  / 14. október (15:00 - 17:00 online)
Pavol Pokorný (Pokorný architekti): Čo? Prečo? Ako?
- koncept udržateľnosti v projektoch rodinných domov
Andrea Borská: Bytový dom Living Garden (architekti: Mostböck & Pesendorfer, Machalek), Viedeň (AT)
- udržateľná bytová výstavba v uhlíkovo neutrálnej štvrti Seestadt Aspern 
Diskusia: moderuje Ľubica Šimkovicová (iEPD)

STAVBY PRE VEREJNOSŤ / 28. október (15:00 - 17:00 online) 
Michal Janák (Plural architekti): Centrum pre kultúru a inovácie CMI.BA Cvernovka, Bratislava (SK) 
- koncepcia udržateľnej rekonštrukcie bývalého internátu z 50. rokov. Nové Centrum pre metropolitné inovácie (CMI.BA) bude jednou z prvých energeticky plusových budov na Slovensku, ktoré produkujú viac energie, ako spotrebujú
Štefan Šulek (S.O.A. architekti): Základná škola Amos, Dolní Jirčany (ČR) 
- novostavba školskej budovy v pasívnom štandarde ukazuje inšpiratívny prístup, ako tvoriť kvalitnú architektúru vo verejnom priestore a zároveň dbať na environmentálne dopady
Diskusia: moderuje Ľubica Šimkovicová (iEPD)

Webináre sú zaradené do Profesijného vzdelávania architektov v kategórii A.
Kredity je možné získať absolvovaním minimálne jedného z nich, max. však 20 kreditov.


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
Pre prihlásenie na webinár je potrebné vykonať tieto kroky:
(1) Vyplniť tento formulár, (neprihlasujte sa, ak už ste sa registrovali na webinár 14.10. - link Vám bol automaticky zaslaný 19.10.)
(2) Uhradiť účastnícky poplatok do 27.10.
(3) Po úhrade poplatku a potvrdení prijatia na náš účet Vám príde na Vami zadanú adresu link na službu zoom. (Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.)

DOLEŽITÉ: Na webinár sa pripojte pod menom a priezviskom zadaným v registračnom formulári. Zaslaný link je jedinečný a nemali by ste ho zdieľať.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Členovia SKA: 10 € / ostatní: 30 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
č. ú.: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 28102021
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko
Účtovný doklad Vám doručíme po skončení webinára.

________________________________________________________

Upozornenie:
Slovenská komora architektov webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

DOPLŇUJÚCE INFO:
Upozorňujeme (členov a členky SKA), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
(1) prihlásenie sa cez doručený odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
(2) a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.

KONTAKTY:
Soňa WAGNEROVÁ, referentka/ konzultácie
wagnerova@komarch.sk, +421 910 443 413

Peter KRAJČOVIČ, technická podpora
krajcovic@komarch.sk, +421 904 661 261
__________________________________________________________________

Novinky v systéme vzdelávania na SKA

Technicko - organizačné zabezpečenie: Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA)

Zabezpečenie audiovizuálnej techniky podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

LOGO_FPU.jpg

 

Mohlo by vás zaujímať