Slovenská komora architektov

Ing.arch. Zuzana Aufrichtová

Registračné číslo:
2534 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava 1Stará Ľubovňa
Kontakt:
+421903385771
poslať e-mail www.urbanis.sk