Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing.arch. Zuzana Aufrichtová

Registračné číslo:
Vyčiarknutá
Miesto pôsobenia:
Stará Ľubovňa