Slovenská komora architektov

Mgr. art. Tomáš Tokarčík

Registračné číslo:
1924 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
0915773478
+421915773478
poslať e-mail www.to-to.sk
Ocenenia:
CE ZA AR