Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (422,3 KiB, 153 stiahnutí)


  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (115,5 KiB, 124 stiahnutí)


  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (216,5 KiB, 1 114 stiahnutí)


  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (160,7 KiB, 1 342 stiahnutí)


  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov (209,8 KiB, 0 stiahnutí)


  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov (185,5 KiB, 46 stiahnutí)
  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 643 stiahnutí)


  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 604 stiahnutí)


  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 964 stiahnutí)


  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 037 stiahnutí)


  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov 2001-2016 (233,8 KiB, 104 stiahnutí)


  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov 2001-2016 (76,5 KiB, 108 stiahnutí)  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 stiahnutí)


  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 470 stiahnutí)


  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (76,0 KiB, 663 stiahnutí)


  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (402,9 KiB, 679 stiahnutí)


  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 368 stiahnutí)


  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 332 stiahnutí)


  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (67,3 KiB, 241 stiahnutí)


  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 994 stiahnutí)


  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (171,0 KiB, 212 stiahnutí)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (251,1 KiB, 398 stiahnutí)


  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.01.2016 (179,5 KiB, 166 stiahnutí)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.01.2016 (290,0 KiB, 154 stiahnutí)