Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (422,3 KiB, 185 stiahnutí)


  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (115,5 KiB, 147 stiahnutí)


  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (216,5 KiB, 1 133 stiahnutí)


  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (160,7 KiB, 1 366 stiahnutí)


  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov (209,8 KiB, 0 stiahnutí)


  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov (185,5 KiB, 59 stiahnutí)
  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 653 stiahnutí)


  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 619 stiahnutí)


  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 991 stiahnutí)


  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 053 stiahnutí)


  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov 2001-2016 (233,8 KiB, 117 stiahnutí)


  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov 2001-2016 (76,5 KiB, 117 stiahnutí)  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 stiahnutí)


  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 483 stiahnutí)


  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (76,0 KiB, 675 stiahnutí)


  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (402,9 KiB, 695 stiahnutí)


  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 377 stiahnutí)


  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 344 stiahnutí)


  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (67,3 KiB, 251 stiahnutí)


  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 047 stiahnutí)


  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (171,0 KiB, 230 stiahnutí)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (251,1 KiB, 412 stiahnutí)


  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.01.2016 (179,5 KiB, 178 stiahnutí)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.01.2016 (290,0 KiB, 164 stiahnutí)