Základné predpisy

download ID=“868″]

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (115,5 KiB, 171 stiahnutí)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 stiahnutí)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 stiahnutí)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (216,5 KiB, 1 156 stiahnutí)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (160,7 KiB, 1 400 stiahnutí)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 stiahnutí)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 77 stiahnutí)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov 2001-2016 (233,8 KiB, 130 stiahnutí)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov 2001-2016 (76,5 KiB, 136 stiahnutí)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (171,0 KiB, 271 stiahnutí)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (251,1 KiB, 457 stiahnutí)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 671 stiahnutí)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 631 stiahnutí)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 038 stiahnutí)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 092 stiahnutí)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 stiahnutí)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 497 stiahnutí)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 695 stiahnutí)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 711 stiahnutí)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 409 stiahnutí)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 365 stiahnutí)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 267 stiahnutí)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 091 stiahnutí)