Slovenská komora architektov

Prístup k STN

Novinka!
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dňa 10. 7. 2023 spustil nový portál noriem ⟶

Potrebné technické informácie, ako otvárať súbory "pdc" ⟶

 

Slovenská komora architektov od roku 2021 zabezpečila pre všetkých svojich členov a členky - autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov - voľný prístup k STN normám.

Prehľad dostupných noriem ⟶

 

Ako sa prihlásiť?

Poskytovateľom služby je Úrad pre technickú normalizáciu a metrológiu SR. Prihlasovacie údaje, ktorými ste sa do portálu poskytovateľa služby, na základe našich výziev registrovali, zostávajú v platnosti. 
V prípade, ak chcete prihlasovacie údaje zmeniť, ponúkame Vám možnosť sprostredkovania tejto zmeny nahlásením nových údajov na: krajcovic@komarch.sk.

Na rovnakej e-mailovej adrese súčasne uvítame akúkoľvek spätnú väzbu súvisiacu s touto službou.

Veríme, že zabezpečením bezplatného prístupu k tejto užitočnej a praktickej pomôcke prispejeme k uľahčeniu výkonu Vašej profesijnej činnosti v praxi.


Všeobecné podmienky užívania služby STN – online ⟶