Slovenská komora architektov

Prístup k STN

Slovenská komora architektov od roku 2021 zabezpečila pre všetkých svojich členov a členky - autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov - voľný prístup k STN normám.

Ako sa prihlásiť?

Poskytovateľom služby je Úrad pre technickú normalizáciu a metrológiu SR. Prihlasovacie údaje, ktorými ste sa do portálu poskytovateľa služby, na základe našich výziev registrovali, zostávajú v platnosti.

V pripade straty hesla je obnovenie jednoduche a vykonatelne z vasej strany na tomto linku ⟶.

V prípade, ak sa chcete registrovať, alebo prihlasovacie údaje zmeniť, ponúkame Vám možnosť sprostredkovania tejto zmeny nahlásením nových údajov na: krajcovic@komarch.sk.

Na rovnakej e-mailovej adrese súčasne uvítame akúkoľvek spätnú väzbu súvisiacu s touto službou.

Potrebné technické informácie, ako otvárať súbory "pdc" ⟶

Prehľad dostupných noriem ⟶

Licenčné a technické podmienky poskytovania STN ⟶

Novinka!

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky dňa 10. 7. 2023 spustil nový portál noriem ⟶

Veríme, že zabezpečením bezplatného prístupu k tejto užitočnej a praktickej pomôcke prispejeme k uľahčeniu výkonu Vašej profesijnej činnosti v praxi.