Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing.arch. Otto Gáťa

Registračné číslo:
0809 AA
Miesto pôsobenia:
Martin
Kontakt:
+421905720291
poslať e-mail