Slovenská komora architektov
Späť na zoznam architektov

Ing. arch. Peter Beňuška

Registračné číslo:
0437 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
0905216781
+421905582262
poslať e-mail  www.benuskatopinka.sk