Slovenská komora architektov

Ing.arch. Katarína Fejo , PhD.

Registračné číslo:
2490 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava