Slovenská komora architektov

Výbory a pracovné skupiny

Výbory a pracovné skupiny sú stále alebo dočasné pomocné útvary predstavenstva na plnenie konkrétnych trvalých alebo jednorazových úloh komory.

ÚLOHY A POSTAVENIE

V zmysle štatútu komory vyplývajú úlohy výborov a pracovných skupín z uznesení predstavenstva, ktoré určuje aj ich predsedov a vedúcich a spravidla aj ich zloženie. Predsedom výboru je spravidla člen predstavenstva. Vedúcim pracovnej skupiny je spravidla člen komory.

ČLENKY A ČLENOVIA

⟶ Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie
Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ (BA) (predseda)
Mgr. art. Vít HALADA, ArtD. (BA) 
Ing. Magdaléna HORŇÁKOVÁ (TT)
Ing. arch. Martin JANČOK (BA) 
Ing. arch. Martin KVITKOVSKÝ (BA)
Ing. arch. Adam LUKAČOVIČ (BA)
Ing. Michal MARCINOV (BA) 
Ing. arch. Ondrej MARKO (BA)
Ing. arch. Martin PAVELEK (ZA) 
Ing. Ing. arch. Anton REITZNER (KE) 
Ing. arch. Tomáš SOBOTA (BB) 
Mgr. art. Aleš ŠEDIVEC (BA) 
Ing. arch. Jozef ŠOLTÉS (BA) 
Mgr. art. Martin ZAIČEK, PhD. (tajomník)
Pozri aj: Súťaže →

⟶ Výbor pre krajinných architektov
Ing. Eugen GULDAN, PhD. (BA) (predseda)
Ing. Matej JASENKA, PhD. (ZA) 
Ing.  Eugen LIPKA (SE)  
Ing. Michal MARCINOV (BA)  
Ing. Andrea PRIEVALSKÁ (SE) 
Ing. Attila TÓTH, PhD. (NZ) 
Mgr. art. Rea DILHOFFOVÁ (tajomníčka)
Pozri aj: Autorizovaný krajinný architekt →

⟶ Výbor pre profesijné vzdelávanie architektov (PVA)
Mgr. arch. Nora VRANOVÁ (BA) (predsedníčka)
Ing. arch. Michal BOGÁR (BA)  
Ing. arch. Martin KUSÝ (BA)  
prof. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD. (BA) 
Mgr. Soňa WAGNEROVÁ (tajomníčka)
Pozri aj: Profesijné vzdelávanie architektov →

⟶ Výbor pre posudzovanie požiadaviek na architektonické vzdelanie
Ing. arch. Kornel KOBÁK (BA) (predseda)
prof. Sven FELDING
Mgr. art. Vít HALADA, ArtD. (BA) 
prof. Ing. arch. Peter PÁSZTOR, PhD. (KE)  
prof. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD. (BA) 

⟶ Výbor pre mediálne aktivity
Ing. arch. Matej GRÉBERT (BA) (predseda)
Ing. arch. Martin JANČOK (BA) 
Ing. arch. Juraj HANTABAL (BA) 
Ing. arch. Pavol PAŇÁK (BA)

⟶ Pracovná skupina pre prípravu legislatívy
Ing. arch. Juraj ŠUJAN (BA) (vedúci) 
Ing. arch. Kornel KOBÁK (BA)  
prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD. (BA)  
Ing. Michal MARCINOV (BA)
Ing. arch. Imrich PLEIDEL (SA)  
Ing. arch. Filip PRIKLER (BA)
Mgr. arch. Nora VRANOVÁ (BA) 

⟶ Pracovná skupina pre urbanizmus a územné plánovanie
Ing. arch. Imrich PLEIDEL (SA) (vedúci)
Ing. arch. Vladimír JARABICA (NR 
prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD. (BA)  
Ing. arch. Tomáš SOBOTA (BB)
Ing. arch. Juraj BENETIN (BA)
Mgr. art. Rea DILHOFFOVÁ (tajomníčka)

⟶ Pracovná skupina pre udržateľnú architektúru
Ing. arch. Martin KUSÝ (BA) (vedúci)
Ing. arch. Juraj HANTABAL (BA)  
Ing. arch. Pavol POKORNÝ (BA)  
prof. Ing. arch. Robert ŠPAČEK, CSc. (BA) 

⟶ Pracovná skupina pre štandardy služieb architektov
Ing. arch. Kornel KOBÁK (BA) (vedúci)
Ing. arch. Ivan MASÁR (BA)  
Ing. arch. Štefan MORAVČÍK (BB)  
Ing. arch. Imrich PLEIDEL (SA)  
Ing. arch. Matúš REPKA (BA) 

⟶ Agenda pre zahraničné vzťahy
Ing. arch. Kornel KOBÁK (BA) (zodpovedný)
Pozri aj: Zahraničné vzťahy →

⟶ Agenda Architektonickej politiky Slovenska
Ing. arch. Ivan MASÁR (BA) (zodpovedný)

 

Súvisice dokumenty:
Štatút Slovenskej komory architektov →