Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Nová stála expozícia pre Kaštieľ Radoľa – Cesta dejinami
02. 11. – 04. 12. 2023 pred 2 mesiacmi

Nová stála expozícia pre Kaštieľ Radoľa – Cesta dejinami

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 30. 10. 2023 pod číslom KA-891/2023.

Kysucké múzeum vyhlásilo verejnú projektovú dvojetapovú architektonicko-výtvarnú súťaž na návrh novej stálej expozície "Cesta dejinami" pre Kaštieľ Radoľa.

Zmyslom architektonického návrhu by malo byť efektívne využiť potenciál nedostatočne využívaných priestorov kaštieľa a esteticky zjednotiť a sceliť navrhované priestory.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Okruh účastníkov:

Účastníkom/účastníčkou môže byť jednotlivec alebo subjekt, kde aspoň jeden člen dosiahol vzdelanie 2. stupňa v odbore architektúra, architektonická tvorba, dizajn (interiérový, produktový, industriálny, grafický), scénografia, prípadne staviteľstvo alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine sídla, podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 2. november 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 4. december 2023, 13. február 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 23. február 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 26. február 2024

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Doc. akad. mal. Pavel Choma
Mgr. art. Peter Liška
Mgr. Andrea Paráčová  (závislý od vyhlasovateľa)
PhDr. Daniel Husárik  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Msc (arch.) Katarína Labáthová
Mgr. Martina Krkošková  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

režijná odmena / účastník 2. etapa: 1 600 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/487176
Súťažné-podmienky_Cesta-dejinami_SKA_FINAL 01_Súťažné-zadanie_Cesta-dejinami_final