Slovenská komora architektov

Ing.arch. Martin Kusý

Registračné číslo:
1531 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
+421243412698
+421905293020
poslať e-mail www.bkps.sk
Ocenenia:
CE ZA AR