Slovenská komora architektov

Ing.arch. Peter Jurkovič

Registračné číslo:
1968 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
+421903461380
poslať e-mail www.jrkvc.sk