Slovenská komora architektov

Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková

Miesto pôsobenia:
Bratislava
Účasti v porote:
Wellness hotel Zuberec