Súťaže

Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova

Spoločnosť BELEVIS Construction, s.r.o. vyhlasuje jednokolovú architektonickú súťaž pod názvom „Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova“. Zámerom súťaže je získať spracovateľa projektu reprezentatívnej stavby v centre mesta Nitra. Investor kladie vysoké požiadavky na kvalitu architektonického riešenia, napriek neobvyklej a komplikovanej zastavovacej schéme.
Pokračovať v čítaní

Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave vyhlasujú súťaž na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave vyhlásili súťaž,
z ktorej vzíde 6 spolupracujúcich ateliérov na Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu.
Pokračovať v čítaní

Súťaž návrhov „Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia“

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasuje verejnú anonymnú, architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov „Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia“. Predmetom súťaže je riešenie vyhliadkového bodu na vrchu „Vojšín“ (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota pri meste Nová Baňa. Vrcholom prechádza náučný chodník Vojšín. Ďalej riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke „Andezitové kamenné more“ a návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín, ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia. Pokračovať v čítaní