Súťaže

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Mesto Košice a občianske združenie Mlynský náhon vyhlasuje krajinársko-urbanistickú, projektovú, dvojetapovú súťaž návrhov realizovanú formou súťažného dialógu pod názvom: “Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach”. Hlavný cieľom súťaže je transformácia oblasti koryta bývalého Mlynského náhonu v centre mesta Košice na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvára podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.

Pokračovať v čítaní

Virtuálna konferencia – Živé námestie

Dávame do pozornosti priebeh súťažného dialógu “Námestie SNP a Kamenné námestie v Bratislave”  Na otvorenú výzvu na účasť v súťaži sa v 1. fáze prihlásilo 23 súťažných tímov. Z nich 17 tímov splnilo súťažné podmienky a následne 16 predložilo portfólio referencií, ktoré sa posudzovalo v 2. fáze. V 2. Fáze boli odbornou komisiou vybrané 4 tímy, ktoré budú ďalej pracovať na súťažných návrhoch. Prostredníctvom virtuálnej konferencie sa môžete oboznámiť detailne s celým procesom prípravy súťaže a jej aktuálnym priebehom.

http://www.zivenamestie.sk/sk/architektonicka-sutaz/virtualna-konferencia

Predstavenie inštitútu súťaží návrhov na Žilinskom samosprávnom kraji

Zástupcovia SKA sa 8. júla 2020, spolu s regionálnym zástupcom, stretli s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou. SKA iniciovala stretnutie v reakcii na vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže na revitalizáciu Slanického ostrova umenia, ktorú ŽSK vyhlásil bez overenia SKA. Zástupcovia SKA predstavili samosprávnemu kraju inštitút súťaží návrhov overovaných SKA a ponúkla spoluprácu pri ich organizácii a vyhlasovaní. Aktuálne sa pripravuje nová súťaž v súlade so súťažným poriadkom SKA.