Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach – výsledky súťaže

Magistrát mesta Košice a ÚHA Košice vyhlásili v novembri minulého roka súťaž návrhov na obytný súbor s mestskými nájomnými bytmi, v prieluke na Jesenského ulici. Košice sú ďalším mestom, v ktorom prebehla súťaž na mestské nájomné bývanie a nasledovala dobrú prax súťaží na bytové súbory v Bratislave na uliciach Parková a  Terchovská.

Pokračovať v čítaní

Súťaž 12/2021 – Vízia rozvoja obce Bernolákovo

Obec Bernolákovo ako satelitné sídlo hlavného mesta presahuje počtom obyvateľov mnohé slovenské mestá.  Obec sa svoj dravý a málo koordinovaný rast snaží riešiť dvojetapovou súťažou formátu predkladanie ponuky s návrhom pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou. Výsledky súťaže sa stanú ideovým podkladom, ktorý bude v zmysle postupu definovanom vo výzve k súťaži ďalej procesovaný v realizácii nového územného plánu obce.

Pokračovať v čítaní

Súťaž 8-11/2021 – Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke

Hlavné mesto Bratislava,  Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO Bratislava vyhlasujú štyri samostatné architektonické súťaže na lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke. Štyri lávky budú urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta.  Každá súťaž je anonymná, verejná, jednokolová, architektonicko-konštrukčná s termínom odovzdania návrhov v júny 2021. Pre všetky súťaže platia rovnaké termíny, porota, ceny a odmeny, líšia sa zadaním.

Pokračovať v čítaní

Súťaž 7/2021 – 700 rokov Žiliny

Predmetom súťaže návrhov „700 rokov Žiliny“ je výtvarno-architektonické riešenie diela, ktoré dôstojným spôsobom pripomenie 700. výročie udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou. Výtvarné dielo je chápané ako pripomenutie významnej historickej udalosti a pocta uhorským panovníkom.

Pokračovať v čítaní

Príprava a organizovanie súťaží návrhov a školenie porotcov súťaží – webinár

SKA pre Vás, v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov (ISKA), pripravila webinár, venovaný príprave a organizovaniu súťaží návrhov, spojený so školením porotcov súťaží. Podujatie sa uskutoční v utorok 30. marca 2021 od 14.00 hod. – 16.00 hod. online a bude prístupný cez platformu ZOOM. Účasť je bezplatná. Pokračovať v čítaní

Idea pre Magnu – výsledky súťaže č.1/2021

Víťaza architektonickej súťaže Idea pre Magnu vybrali spomedzi 42 návrhov. V súťaži zvíťazil návrh mladého autorského kolektívu Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová a Ing. arch. Karol Volf. Víťazi boli odmenení sumou 5 000 eur. Návrh porotu presvedčil použitím príjemných materiálov, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu.

Pokračovať v čítaní

online diskusia “Bilancia architektonických súťaží 2020“

Slovenská komora architektov Vás pozýva na verejnú online diskusiu “Bilancia architektonických súťaží 2020“. Diskusia sa uskutoční vo štvrtok 25. marca 2021 od 16.30 do 18.00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM (viď nižšie).  Rok 2020 je z pohľadu súťaží návrhov rekordným rokom s celkovo 21 vyhlásenými súťažami overenými SKA. Spolu s rokom 2019 kedy sa vyhlásilo 14 architektonických, urbanistických, krajinárskych alebo kombinovaných súťaží návrhov overených SKA.

Pokračovať v čítaní

CEZAAR