Slovenská komora architektov

Overenie súťaže

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SKA

Úlohou Slovenskej komory architektov je overovanie súťažných podmienok v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov. Overenie je nástrojom ako zabezpečiť dobrý, korektný a transparentný priebeh súťaže voči všetkým zúčastneným stranám. 

INFORMOVANIE O OVERENEJ SÚŤAŽI

Súťaž overená Slovenskou komorou architektov je zaradená do zoznamu overených súťaží na webovej stránke ⟶ Slovenskej komory architektov a informácia o jej vyhlásení je odoslaná aj vo forme špeciálneho newslettera všetkým autorizovaným architektom/ architektkám a krajinným architektom/ architektkám (členom/ členkám Slovenskej komory architektov). O vyhlásení overenej súťaže Slovenská komora architektov navyše informuje aj prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

ŹIADOSŤ O OVERENIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK

V prípade, že si chcete dať overiť súťažné podmienky súťaže, ktorú plánujete vyhlásiť, je potrebné vyplniť Žiadosť o overenie súťažných podmienok. Vyplnenú žiadosť zašlite na komarch@komarch.sk alebo priamo na email odborných referentov pre súťaže ⟶

Žiadosť o overenie súťažných podmienok

Overenie súťažných podmienok trvá minimálne 2 týždne od evidencie podanej žiadosti. Organizátori a vyhlasovatelia by preto mali rátať s časovou rezervou pre overenie pred predpokladaným termínom vyhlásenia súťaže. Odporúčame podávať Žiadosť o overenie súťažných podmienok 3 - 4 týždne pred predpokladaným dátumom vyhlásenie súťaže.

POPLATOK ZA OVERENIE 

typ A: 200 € - pri súťaži s hodnotením návrhu pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou, pri súťaži návrhov pre zadanie podlimitnej zákazky a pri ideovej súťaži návrhov,

typ B: 400 € - pri súťaži návrhov pre zadanie nadlimitnej zákazky  pri súťažnom dialógu a pri vyzvanej súťaži.